صندوق2000S

Kaveh


 

1209321101

خانواده محصول
سنگین - ضد سرقت -رمزی
ابعاد داخلی
51*66 , 5*155 , 5
ابعاد خارجی
74*84*182
وزن
1320
Top