درب خزانه 180V

Kaveh

مشخصات دربهای خزانه

  • درهایی است که در ورودی اتاقها یا سالنهایی که برای نگهداری اسناد ، اوراق یا اشیاء قیمتی و با ارزش در نظر گرفته شده است نصب می شود .درهای خزانه در اوزان و ابعاد مختلف می باشند
  • تعداد و نوع قفل : دو عدد قفل كليدي تاشو و يك عدد قفل رمز و همچنين يك عدد قفل اليزت براي درب فرعي (شبكه)
  • داراي درب وکلاف  دوجداره كه ميان دو جداره آن با بتن مسلح پر شده است.
  • مكا نيزم زبانه بندي از نوع خطي و چرخ دنده ای سه جهته بوده و داراي قفل ايمني كه در مواقع سرقت عمل نموده و باعث قفل شدن كلي درب مي گردد که تنها با شكافت كلي   مي توان به محتويات داخلي دست پيدا كرد .
  • تعداد زبانه ها و قطر :زبانه بالاوپايين 2عدد به قطر 50ميليمتر زبانه عقب 6عدد به قطر 40 ميليمتر و زبانه جلو  3عدد به قطر50ميليمتر
  • این نوع درب هاا قابلیت نصب انواع قفل های کلید و رمز (مکانیکی و دیجیتالی) را دارند.

 

خانواده محصول
درب خزانه
استاندارد نسوز
بلی
ابعاد داخلی
180×70.5
ابعاد خارجی
200×90×17
وزن
450
طراحی ضد سرقت
بلی
ضد انفجار
بلی
Top