صندوق دخل فروشگاهی

صندوق دخل فروشگاهی

محصولی مناسب و کارآمد برای تمامی فروشگاه‌هایی که مرتبا با پول نقد سر و کار دارند...

ویژگی‌ محصول

متصدی یا صندوقدار پس از دیریافت وجه نقد، آن را در قسمت دوار صندوق قرار می دهد و وجوه را داخل صندوق میریزد.

مدیر فروشگاه در هر زمان دلخواه میتواند کلیه ی وجوه ریخته شده داخل صندوق را از طریق دربی که در قسمت پایین صندوق تعبیه شده است بردارد.

کاربرد محصول

این محصول مناسب برای کلیه‌ی فروشگاه‌هایی است که مرتب با پول نقد سر و کار دارند

Top